Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kvíz o Slovensku

Študenti jazykovej prípravy, ktorú organizuje Jazyková škola IC-Centre v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici, sa už tretí školský rok zúčastnili na vedomostnom kvíze o Slovensku.

Ide prevažne o študentov, ktorí nastúpia na bakalárske alebo na magisterské štúdium na UMB v budúcom akademickom roku.

Študenti z rôznych krajín (Ukrajina, Rusko, Bielorusko, Moldavsko a Azerbajdžan) počas kvízu odpovedali na rôzne otázky týkajúce sa Slovenska v kategóriách geografia, história, gastronómia, kultúra a literatúra, slovenská gramatika, hudba a kinematografia.

Súťažiacim boli odovzdané ceny a tričká, ktoré do kvízu venovala UMB.

Kvíz o SlovenskuKvíz o SlovenskuKvíz o SlovenskuKvíz o SlovenskuKvíz o SlovenskuKvíz o SlovenskuKvíz o Slovensku

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici