Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Kurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklus

V akademickom roku 2015/2016 bol realizovaný ďalší cyklus kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Pri výučbe už tretí rok spolupracovala Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jazyková škola IC-Centre z Banskej Bystrice. Výsledkom partnerstva týchto inštitúcií sa stali kvalitne pripravené a realizované kurzy, ktoré prebiehali denne v rámci intenzívnej výučby.


V piatok 17. 6. 2016 si frekventantky a frekventanti prevzali z rúk dekana FF UMB prof. PaedDr. Karola Görnera, PhD., riaditeľa jazykovej školy Mgr. Jána Grénera a koordinátorky výučby na FF UMB, ako aj odbornej garantky kurzov Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., certifikáty o absolvovaní kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka na úrovni B2.

Dosiahnuté výsledky boli rôzne, ale o dobrej úrovni absolventiek a absolventov presvedčili aj prejavy osôb zastupujúcich jednotlivé skupiny (celkovo 6 skupín spolu s viac ako 60 študentkami a študentmi).
Práve skončené kurzy opäť potvrdili, že výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka má v Banskej Bystrici a konkrétne na Univerzite Mateja Bela svoje miesto a opodstatnenie.


Všetkým vyučujúcim patrí uznanie za ich zanietenú a kvalitnú prácu, zároveň náleží vďaka vedeniu univerzity, fakulty a zúčastnených katedier (Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB a Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FF UMB), ako aj jazykovej škole IC-Centre.
Či už berieme výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka ako prácu, alebo ako poslanie, je dôležité, že túto činnosť robíme profesionálne a kvalitne. Za všetkým stojí odborne pripravený a skúsený tím ľudí. Každá činnosť – od organizačnej zložky až po výučbovú – má svoje pevné miesto bez hierarchizovania a všetky spoločne tvoria pozitívne hodnotený „produkt". Výsledok celej práce nie je možné kvantifikovať či hodnotiť ohraničene v rámci jedného cyklu; efekty sa ukazujú postupne.


Ešte raz srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom jazykových kurzov. Ďakujeme zúčastneným za ich prínos a za vloženú energiu.


Lujza Urbancová

 

Kurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklusKurzy slovenčiny majú za sebou ďalší výučbový cyklus