Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Úspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej Bystrici

Denný letný tábor „Mladý prírodovedec" organizovala Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s OZ Príroda v tomto roku už po piaty raz. 5. ročník sa uskutočnil v dňoch 11. – 15. 7. 2016. Program štyroch dní sa realizoval v budove FPV UMB v Banskej Bystrici a v jej blízkom okolí. Jeden deň bola pre deti zorganizovaná celodenná exkurzia – výlet do zvolenej lokality. Tento rok to bola Čiernohronská železnička, náučný chodník Čierny Balog. Po minulé roky to boli banské mestá ako Banská Štiavnica, Kremnica či obec Špania Dolina.

Letný tábor je určený pre dve vekové kategórie, pre deti mladšieho školského veku (1. až 4. ročník ZŠ) a staršieho školského veku (5. až 9. ročník ZŠ). Program dňa bol rozdelený do dvoch základných blokov, dopoludňajší a popoludňajší. Medzi blokmi sa deti stravovali teplým obedom. Počas celého dňa bol pre deti zabezpečený pitný režim.

Obsahovú náplň blokov počas tábora tvorili témy z chémie, fyziky, biológie, geografie, geológie, ekológie, matematiky, informatiky a techniky. Bloky zabezpečili vysokoškolskí pedagógovia FPV UMB, zapojené boli všetky katedry fakulty.

V rámci jednotlivých predmetov deti pracujú prevažne experimentálne, skúmajú a objavujú. Pedagógovia volia aktivity a zaujímavé hry, prostredníctvom ktorých sa snažia deti vtiahnuť do hľadania rôznych pokladov, dokazovania prítomnosti chemických látok, objasňovania fyzikálnych javov, spoznávania fauny a flóry, odhaľovania tajných kódov a matematických princípov, fungovania technických zariadení a robotov či možností recyklácie materiálov. Deti okrem priamej činnosti v laboratóriách majú možnosť pracovať s rôznymi prístrojmi, vidieť rôzne vzorkovnice, preparáty či zbierky vzácnych minerálov. Na záver tábora sú deti ocenené. Každé z nich dostane diplom potvrdzujúci úspešné absolvovanie vzdelávacej aktivity. Deti počas všetkých blokov týždňa majú možnosť za svoju aktívnu činnosť získať farebný náramok. Tie deti, ktoré získajú týchto náramkov najviac, sú v rámci skupín odmenené zvláštnou cenou. Je to napríklad finančná poukážka do kníhkupectva či ďalšie vecné ceny. V tomto roku sa tábora niektoré deti zúčastnili už piaty raz. Asi polovica detí /24/ z celkového počtu sa už letného tábora zúčastnila. To nás teší, nakoľko je to dôkazom, že deti tábor nadchol a chcú naďalej spoznávať zákonitosti prírody a odhaľovať jej tajomstvá. Cieľom tábora nebolo vzdelávať tak ako v škole, ale aplikovať zážitkové učenie, aby bol žiak vnútorne motivovaný.

doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.

Úspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej BystriciÚspešný letný tábor „Mladý prírodovedec“ na UMB v Banskej Bystrici