Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ozdravný tábor Ukrajina 2016

Ozdravný tábor pre deti z Ukrajiny realizuje Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí v gescii MŠVVaŠ na základe medzivládnej dohody oboch krajín. Za ukrajinskú stranu tábor zabezpečuje Fond pre deti Ukrajiny.

S deťmi na Slovensko prichádza každoročne pani Nataša Šidenko ako zástupkyňa tejto inštitúcie. Tento rok  prišlo  z oblasti Černobyľa  40 detí. Tábor sa uskutočnil v dňoch 17. – 27. 6. 2016 v Tatranskej Lomnici. 

Cieľom tábora bolo športovo sa vyžiť a veľa zažiť. Tím mladých lektorov a animátorov z UMB pod vedením Ing. Magdalény Mikušovej každoročne pripravuje zaujímavý program s rodinnou atmosférou. V období, ktoré Ukrajina prežíva v posledných rokoch, je tento tábor výnimočnou príležitosťou na fyzickú aj psychickú regeneráciu zúčastnených detí. Po ukončení aktivity sme od Nataše Šidenko dostali veľké poďakovanie.

 

 

Ozdravný tábor Ukrajina 2016Ozdravný tábor Ukrajina 2016Ozdravný tábor Ukrajina 2016Ozdravný tábor Ukrajina 2016Ozdravný tábor Ukrajina 2016Ozdravný tábor Ukrajina 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici