Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Niekto sa učí, niekto si užíva leto

Dňa 4.7. 2016 sa slávnostnou imatrikuláciou otvorili brány Detskej univerzity. Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole. Na výchovno-vzdelávacom programe sa stretávajú od 4. 7. 2016 do 15. 7. 2016 študenti základných škôl vo veku od 9 – 15 rokov.

Podmienkou prijatia bola chuť dozvedieť sa viac o tajomstvách pohybu z pohľadu spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, ako aj o univerzitnom spôsobe vzdelávania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na:

  • Rastlinnú a živočíšnu ríšu
  • Medzinárodný obchod
  • Francúzsku kultúru 19. storočia 
  • Návštevu Arboréta Mlyňany spojenú s prednáškou
  • Spoznávanie Banskej Bystrice – mesta, kde žijem
  • Spoznávanie iných kultúr
  • Informačno-komunikačné technológie
  • Pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda

Pre deti je zabezpečený aj bohatý sprievodný program (návšteva Arboréta Mlyňany, návšteva Hvezdárne na Vartovke v Banskej Bystrici, prechádzka po historickej a literárnej časti mesta Banská Bystrica s autorkou knihy „Moja Banská Bystrica“).

Deti pri zápise dostávajú indexy, do ktorých si zapisujú účasť na prednáškach a tričko s logom univerzity. Deti, ktoré sa zúčastnia minimálne 12 zo 16 prednášok, dostanú na slávnostnej promócii osvedčenie absolventa Detskej Univerzity UMB v Banskej Bystrici.

 

 

Niekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva letoNiekto sa učí, niekto si užíva leto

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici