Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Aká bola výstava?

Univerzita Mateja Bela sa zúčastnila výstavy KAM NA VYSOKÚ, ktorá so konala 23.-24.2.2016 v Banskej Bystrici.

Zástupcovia všetkých fakúlt poskytli uchádzačom o štúdium informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých fakultách UMB.  Zamestnanci a študenti UMB odpovedali stredoškolským študentom na otázky nielen ohľadne štúdia, študijných programov, ale informovali ich o možnostiach štúdia v zahraničí, o tom, ako sa býva na internáte, a aké mimoškolské aktivity poskytuje Univerzita Mateja Bela.

Študentka z Filozofickej fakulty mala prezentáciu o svojom študijnom pobyte v Mníchove. 

Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?Aká bola výstava?