Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


PRO EDUCO 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa aj tento rok zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2016 v Košiciach s prezentáciou študijných programov ponúkaných v akademickom roku  2017/2018. Na veľtrhu, ktorý sa uskutočnil 29. 11. – 1. 12. 2016, sa predstavili vysoké školy zo Slovenska a zahraničia, najmä z Českej republiky.

PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016PRO EDUCO 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici