Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Láska v oblakoch alebo Čin Čin

V pondelok 12. 12. 2016 odohrali študenti a študentky druhého ročníka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky veľmi vydarené divadelné predstavenie Láska v oblakoch alebo Čin Čin na motívy legendárnej rozprávky o poučných dobrodružstvách malého lenivého vrabčiaka Čima Čimčara.

V predstavení odzneli známe detské piesne, ale premiérovo aj skladby Uspávanka od prof. Bela Felixa, PhD. a pieseň Bol raz jeden vrabčiak malý od študentky Bc. Elišky Medveďovej (študentka Mgr. štúdia – učiteľstvo pre primárne vzdelávanie), ktoré boli špeciálne zložené pre dané divadelné predstavenie.

Študenti a študentky nacvičili predstavenie pod vedením Mgr. Zuzany Kováčovej, PhD. a Mgr. Lýdie Simanovej, PhD.

Láska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin ČinLáska v oblakoch alebo Čin Čin

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici