Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v Očovej

UMB cykloakcia pri príležitosti otvorenia akademického roka

V pondelok 21. septembra bol na UMB slávnostne otvorený nový akademický rok 2015-2016. Kolotoč povinností, vzdelávania, ale aj zážitkov a rôznych stretnutí sa teda opäť začína. Pri tejto príležitosti si v piatok 18. septembra 2015 pracovníci UMB spolu s jej rektorom doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. a kvestorom Ing. Ladislavom Mončekom chceli uctiť pamiatku polyhistora, veľkej „ozdoby Uhorska“, Mateja Bela, po ktorom je nazvaná naša univerzita. Jeho rodisko sa nachádza v Očovej vzdialenej od Banskej Bystrice zhruba 30 km, čo pre zdatnejších športovcov a cyklistov nie je veľa. Preto tak, ako po minulé dva roky, rozhodli sa organizátori prof. PaedDr. Ivan Čillík, PhD. (Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, vedúci výpravy) a PaedDr. Eva Čulenová, PhD. (Katedra translatológie FF UMB) opäť zorganizovať UMB cykloakciu do Očovej, ktorá by bola venovaná práve ucteniu si pamiatky veľkého rodáka (nielen stredného) Slovenska.

Na UMB cykloakciu do Očovej však prebiehali „tréningy“ už od mája 2015 vo forme krátkych UMB cykloakcií realizovaných každé dva týždne navečer;  s výnimkou letných mesiacov. Jazdilo sa dve až tri hodinky po okolí Banskej Bystrice, no išlo najmä o spoločenské akcie orientované na stretnutia kolegov.

Cykloakcia do Očovej v minulých rokoch zaznamenala veľký úspech pre jej uvoľnenú, príjemnú a priateľskú atmosféru, ktorá panovala aj tento rok. Už samotné stretnutie pred Rektorátom UMB bolo veselé, nabité pozitívnou energiou. Slnko poctivo hrialo už od skorého rána a sprevádzalo nás počas celej cesty. Tá v nás rozprúdila krv už na začiatku: šľapali sme od Rektorátu UMB cez Uhlisko a odtiaľ cez Mičinský kopec na Hornú, potom Dolnú Mičinú, kde sa cesta opäť začala dvíhať smerom na Čerín. Peknou zastávkou však bol krátky oddych na národnej pamiatke, Mičinských travertínoch, kde sme si aj minerálku nabrali. Keďže slnko bolo už vysoko a teploty sa šplhali k tridsiatke, začali sme podozrievať, že kopce oproti minulému roku vydvihli. Potom sa však objavila kvázi rovinka, ktorá viedla príjemnou a slnkom zaliatou zvolenskou krajinou až do Očovej. Tam sme najprv navštívili sochu Mateja Bela, pri ktorej sme si povedali pár slov o jeho živote a diele, uctili sme si jeho pamiatku a presunuli sme sa k miestnej reštaurácii. Vedúci výpravy prof. Dr. Ivan Čillík, PhD. tu predtým vybavil pre všetkých účastníkov obedy. Treba pochváliť tamojšiu reštauráciu za promptnosť, ochotu a výbornú kuchyňu. Po chvíľach oddychu pod javormi sme opäť nasadli na bicykle a vydali sme sa naspäť do Banskej Bystrice. Teploty sa už vyšplhali vysoko nad tridsiatku, tak na niektorých kopcovitých úsekoch nám zima nebola ani pri zjazdoch. Odkrývali sa nám však nádherné výhľady na krásnu bystrickú a zvolenskú krajinu, viditeľnosť bola bezchybná a cyklisti z UMB si jazdu naozaj užívali, a to aj najmä preto, že sme išli príjemným pohodovým tempom, takže nikto nezaostával. Ďalší oddych sme si dopriali opäť na krásnych Mičinských travertínoch. Po načerpaní síl sme sa pustili do boja s Mičinským kopcom, no cesta bola veľmi príjemná a pokojná. Na vrch sme sa dostali všetci bez problémov. (Dokazuje to aj „vysmiata“ fotografia z vrcholu kopca.)

Výlet do Očovej venovaný otvoreniu akademického roka 2015-2016 a ucteniu pamiatky Mateja Bela bol aj tento rok pohodový, pretože bol tvorený partiou veľmi príjemných a veselých ľudí, ktorí sa tešili zo stretnutia, z partie, z pohybu a krajiny. Dúfame, že aj budúci rok sa podarí opäť zorganizovať takéto pozitívne podujatie a že sa zúčastní veľa kolegov.

Eva Čulenová
Filozofická fakulta UMB

UMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v OčovejUMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v OčovejUMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v OčovejUMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v OčovejUMB si uctila pamiatku Mateja Bela priamo v Očovej