Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 6. - 8. októbra 2015 predstavila na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a karéry v Slovenskej republike AKADÉMIA & VAPAC 2015.

Veľtrh sa tradične uskutočňuje pod záštitou:

 

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE veľtrhu štúdia a kariéry 19. ročníka AKADÉMIA & VAPAC® sa uskutočnilo dňa 6.10.2015 za účasti:

Za účasti ministra životného prostredia a štátnej tajomníčky ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo na veľtrhu podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo životného prostredia SR podpísalo memorandum s univerzitami, za účasti rektorov:

 

Na veľtrhu sa predstavilo 231 registrovaných vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Franúzska, Holandska, Kanady, Rakúska, Švajčiarska, Veľkej Británie a USA.

Počas troch dní veľtrh navštívilo 9268 záujemcov o štúdium. 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa veľtrhu zúčastnila so samostatným stánkom, v ktorom zástupcovia jednotlivých fakúlt univerzity predstavili svoju ponuku štúdia na akademický rok 2016/2017. 

 

 

 

UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015UMB prezentovala ponuku štúdia na veľtrhu AKADÉMIA/VAPAC 2015