Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015

UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015

Univerzita Mateja Bela v Baskej Bystrici sa už po tretí krát zúčastnila Európskeho veľthru pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS NITRA 2015, ktorý sa uskutočníl v dňoch 14. a 15. októbra 2015. UMB prezentovala svoju ponuku štúdia na akademický rok 2016/2017 prostredníctvom zástupcov z každej fakulty. Predstavitelia jednotlivých fakúlt mali možnosť komunikovať s uchádzačmi o štúdium, ale aj s výchovnými poradcami ohľadom študijných programov, termínov a podmienok prijatia.

Na veľtrhu bolo zastúpených celkovo 234 vystavujúcich subjektov a fakúlt, vrátane 62 vystavovateľov zo zahraničia mimo Českej republiky. Vystavovatelia prišli zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Veľkej Británie, Holandska, Dánska a Švajčiarska a prezentovali viac ako 3 000 študijných programov.

Veľtrh počas dvoch dní jeho konania navštívilo celkovo 4 775 návštevníkov vrátane 108 výchovných poradcov a pedagógov stredných škôl.

Deň Počet študentov Počet pedagógov
14. október 2 467 65
15. október 2 308 43
Celkom 4 775 108


Najviac návštevníkov na veľtrh prišlo z Nitrianskeho (32%), Banskobystrického (18%) a Trenčianskeho (18%) kraja. Najmenej návštevníkov prišlo z kraja Bratislavského.

Tlačová správa veľtrhu Gaudemus Nitra 2015

Gaudeamus_2015_tlacova_sprava.pdf (245 KB)
UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015UMB na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus Nitra 2015