Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Terénne cvičenia - 2. ročník

V dňoch 18. - 25. 5. 2015 sa študenti druhého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov zúčastnili terénnych cvičení zameraných na územie stredného a východného Slovenska. Počas ôsmych dní boli študentom formou odborného výkladu priamo v teréne objasnené vybrané témy z oblasti fyzickej, humánnej a regionálnej geografie.

 

 

Terénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročníkTerénne cvičenia - 2. ročník

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici