Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Nové logo UMB

Nové logo UMB

Ďalšie varianty nového loga UMB

Nové logo UMBNové logo UMBNové logo UMBNové logo UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici