Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE

Online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE

V zimnom semestri 2020/2021 poskytuje UMB v spolupráci so zahraničnými partnerskými univerzitami svojim študentom a študentkám možnosť absolvovať aj online kurzy ponúkané partnerskými univerzitami vo virtuálnom campuse EMERGE.

 

Môžete si osvojiť základy cudzích jazykov, ktoré sa na našej univerzite nevyučujú (v zátvorke je uvedená inštitúcia, ktorá kurz zabezpečuje):

 

Máte tiež možnosť zlepšiť sa v jazykoch, ktoré sa učia aj na UMB:

a ďalších.

 

Okrem cudzích jazykov si môžete vybrať aj iné zaujímavé kurzy:

 

Úplnú ponuku kurzov vo virtuálnom campuse na zimný semester 2020/2021 nájdete tu:

 

Vybraný kurz bude mať hodnotu výberového predmetu a v prípade jeho úspešného absolvovania Vám bude na našej univerzite uznaný.

Vybraní študenti budú mať možnosť zúčastniť sa blended mobility a absolvovať záverečné hodnotenie v nimi zvolenom online kurze na zahraničnej univerzite.

Kontakt:

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie