Online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE

Online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE

V akademickom roku 2021/2022 poskytuje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici svojim študentom a študentkám možnosť absolvovať online kurzy vo virtuálnom campuse eMERGE. Komplexná ponuka online kurzov je zverejnená tu.

Prihlasovať sa na online kurzy je možné do 15. septembra 2021 vyplnením online prihlášky.

 

 

Kontakt:

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie