Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Redakčná rada Spravodajcu UMB

Šéfredaktorka:

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.referentka marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1175   +421915595362E-mailslavomira.ocenasova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

Zástupkyňa šéfredaktorky:

Ing. Andrea Danková, PhD.vedúca kancelárie rektora

Telefón 048/446 1156   +421907525449E-mailandrea.dankova@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek rektora

 

Grafická úprava:

Mgr. art. Zuzana Ceglédyovávedúca vydavateľstva Belianum

Telefón 048/446 5215E-mailzuzana.cegledyova@umb.skPracoviskoRektorát / Vydavateľstvo Belianum

Jazykový redaktor:

PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.

 

 

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

Monika Tomášikováreferentka rozvoja a spolupráce s praxou

Telefón 048/446 2144E-mailmonika.tomasikova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Úsek prodekana pre rozvoj a digitalizáciu

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

PaedDr. Mária Rošteková, PhD.odborný asistent, PhD.

Telefón 048/446 1921E-mailmaria.rostekova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Fakulta prírodných vied UMB

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 7126, 7434   +421917200019E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Filozofická fakulta UMB

Ing. Jana Fukasováreferent pre marketing a PR

Telefón 048/446 7878E-mailjana.fukasova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou

Pedagogická fakulta UMB

Branislava Bobáková

Branislava Bobákováreferent marketingu

Telefón 048/446 4920E-mailbranislava.bobakova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu,vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Právnická fakulta UMB

Mgr. Miroslava DolíhalováDoktorand

E-mailmiroslava.dolihalova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta