Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Predstavme si eMERGE

Emerge logoUniverzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je členom aliancie európskych univerzít eMERGE spolu s ďalšími šiestimi univerzitami z rôznych častí Európy:

Asociovaným partnerom aliancie je Sveučilište u Mostaru (Bosna a Hercegovina).

Aliancia eMERGE spája univerzity, ktoré sa nachádzajú mimo hlavných európskych metropol. Ich spoločnou víziou je zvyšovať inklúziu a angažovanosť na všetkých miestach Európy. Vytvárajú model excelentného vzdelávania a vedeckého výskumu so zapojením študentov, zamestnancov a členov miestnych komunít. V centre záujmu je sloboda pohybu ako jedna zo základných hodnôt spoločného európskeho priestoru.

Členské univerzity aliancie eMERGE dosahujú vynikajúce výsledky v implementácii projektov Erasmus+, ale uvedomujú si špecifické potreby spojené s podporou mobility v hraničných, periférnych častiach európskeho teritória, ktoré sú podmienené komplexnými socioekonomickými a logistickými motívmi.

Študentom eMERGE ponúkame formujúcu a trvalo udržateľnú schopnosť vzdelávať sa prostredníctvom vlastného personalizovaného profilu štúdia, ktorý im poskytne námety, ako pristupovať ku globálnym výzvam súčasnosti. Súčasťou študijnej ponuky sú všetky jazyky konzorcia tak, aby študenti mohli plnohodnotne pôsobiť ako aktéri regionálneho aj globálneho rozvoja.

eMERGE je aj interdisciplinárnym výskumným laboratóriom venujúcim sa aktuálnym problémom súčasného i budúceho sveta cez osobitú periférnu optiku.

eMERGE si vytvára silné spojenia s miestnymi komunitami. Chce byť prínosom pre svojich študentov, zamestnancov, domovské regióny a inštitucionálnych partnerov.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici