Interreg Central Europe

Interreg Stredná Európa

Program Interreg Stredná Európa je finančným nástrojom Európskej územnej spolupráce, ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky Európskej únie. Hlavným cieľom Programu Stredná Európa je vďaka spolupráci presahujúcej hranice strednej Európy  urobiť z miest a regiónov zapojených krajín lepšie miesta pre život a prácu.

 

Do programu sa môžu zapojiť organizácie z 9 členských štátov Európskej únie:

Rakúsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, osem nemeckých spolkových republík a deväť talianskych regiónov.

 

V programovom období pre roky 2014 – 2020 bola naša univerzita zapojená do dvoch projektov tejto schémy:

  • projekt ETNOFOLK
  • projekt RUINS.

 

novému programovému obdobiu pre roky 2021 – 2027 je aktuálne dostupná pracovná verzia stratégie na stránke:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/discover/InterregCE2021.html#KEY_DOCUMENTS.

 

Očakáva sa, že prvé výzvy v programe budú zverejnené na jeseň 2021.

 

V prípade záujmu sme k dispozícii pre konzultácie:

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty

Cesta na amfiteáter 1  (nová budova EF UMB, 4. posch.)

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kvetková

mail zuzana.kvetkova@umb.sk, kl. 6237

 

Viac informácií o programe:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html

https://www.centraleurope.vlada.gov.sk/program-stredna-europa/