https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Erasmus+ 2021 – 2027

Výzva na roky 2021 – 2027

Dňa 29.3.2021 boli zverejnené informácie k programu Erasmus+ pre nové programové obdobie na roky 2021 – 2027. V programe Erasmus+ ostanú aj v tomto novom programovom období zachované hlavné nástroje implementácie, čo zaručí  jeho kontinuitu s predchádzajúcim rámcovým programom a naďalej sa bude týkať všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy.

 

Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

 

Na nové programové obdobie boli určené tri tzv. „Kľúčové akcie“.

 

Pre oblasť projektov je relevantná Kľúčová akcia 2 (KA2) - Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami kam patria: Partnerstvá pre spoluprácu / kooperačné partnerstvá

 

V prípade záujmu sme k dispozícii pre konzultácie:

 

Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty

Cesta na amfiteáter 1  (nová budova EF UMB, 4. posch.)

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Kvetková

mail zuzana.kvetkova@umb.sk, kl. 6237

 

Viac informácií: https://www.erasmusplus.sk/erasmus_2021_2027/index.php?sw=1