Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Referát miezd a ľudských zdrojov

Mgr. Danica Kasanická

Mgr. Danica Kasanickáreferentka

Telefón 048/446 1129E-maildanica.kasanicka@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Tomášiková

Mgr. Zuzana Tomášikováreferentka

Telefón 048/446 1129E-mailzuzana.tomasikova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici