Referát miezd a ľudských zdrojov

Mgr. Danica Kasanická

Mgr. Danica Kasanická

Telefón 048/446 1129E-maildanica.kasanicka@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Tomášiková

Mgr. Zuzana Tomášiková

Telefón 048/446 1129E-mailzuzana.tomasikova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov