Referát miezd a ľudských zdrojov

Mgr. Zuzana Tomášiková

Mgr. Zuzana Tomášikováreferentka

Telefón 048/446 1129E-mailzuzana.tomasikova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov