Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Fakulta prírodných vied

Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 7126, 7434   +421917200019E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Referentka

Mgr. Silvia Malachovskáreferát pre rozvoj, informatizáciu

Telefón 0484467405E-mailsilvia.malachovska@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu