https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Prodekan pre medzinárodné vzťahy

doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.docent

Telefón 048/446 1223E-mailjaroslav.usiak@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Referentka

Mgr. Lívia Kubičinovátajomníčka fakulty

Telefón 048/446 1235E-maillivia.kubicinova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Tajomník fakulty