Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

Právne služby

Mgr. Eva Detvaiováprávnička

Telefón 048/446 1140   +421905727761E-maileva.detvaiova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

JUDr. Roman Zátekprávnik

Telefón +421 48 466 1167   +421 907 706 991E-mailroman.zatek@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

Finančná kontrola, petície a sťažnosti

Ing. Božena Gehrerováreferentka fin.kontroly,petícií a sťažn.

Telefón 048/446 1178E-mailbozena.gehrerova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

Ochrana osobných údajov a registratúrne stredisko

Ing. Jaroslava Šnajdarováreferentka ochrany osobných údajov a registratúrneho strediska

Telefón 048/446 1132E-mailjaroslava.snajdarova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly