Odbor prevádzky

Ing. Pavel Gordan

Ing. Pavel Gordanvedúci odboru prevádzky

Telefón 048/446 1177   +421908909056E-mailpavel.gordan@umb.skPracoviskoRektorát / Odbor prevádzky

 

Odbor prevádzky:

Oddelenie energetiky

Oddelenie služieb

Referát investícií