Odbor prevádzky

 

Oddelenie energetiky:

Vedúci:

Ing. Jaromír Dzúrikreferent - vedúci oddelenia energetiky

Telefón 048/446 5700   +421907888680E-mailjaromir.dzurik@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie energetiky

Mgr. Beáta Lehotskáreferentka oddelenia energetiky a BH

Telefón 048/446 5704   +421905808323E-mailbeata.lehotska@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie energetiky

Daniela Lapinováreferentka oddelenia energetiky a ŽP

Telefón 048/446 5711E-maildaniela.lapinova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie energetiky

Referát údržby a energetických zariadení rektorátu:

 

Oddelenie služieb

Erika Hufkovávedúca

Telefón 048/446 1123   +421907510008E-mailerika.hufkova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie služieb

Iveta Kohútováreferentka podateľne, skladu

Telefón 048/446 1134E-mailiveta.kohutova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie služieb

 

Referát správy technických zariadení a dopravy

Jozef Daubner  vodič-údržbár

Referát investícií

Miroslav Balkoreferent

Telefón 048/446 1124   +421907825987E-mailmiroslav.balko@umb.skPracoviskoRektorát / Referát investícií

Alena Javorčíkováreferentka

Telefón 048/446 1124E-mailalena.javorcikova@umb.skPracoviskoRektorát / Referát investícií