Odbor ekonomických analýz a stratégií

Ing. Zuzana Kubišová

Ing. Zuzana Kubišovávedúca odboru ekonom analýz a stratégií

Telefón 048/446 1143   +421915595364E-mailzuzana.kubisova@umb.skPracoviskoRektorát / Odbor ekonomických analýz a stratégií
Ing. Ľubor Murgaš

Ing. Ľubor Murgašmetodik odboru ekon.analýz a stratégií

Telefón 048/446 1137   +421918770252E-maillubor.murgas@umb.skPracoviskoRektorát / Odbor ekonomických analýz a stratégií

 

Odbor ekonomických analýz a stratégií:

Oddelenie rozpočtu a štátnej pokladnice

Oddelenie všeobecnej účtárne

Oddelenie mzdovej účtárne

 

Smernica č. 7/2015 o výške poplatkov spojených so štúdiom na UMB v AR 2016/2017

Smernica č. 7_2015.pdf (2986 KB)