Filozofická fakulta

Prodekan pre rozvoj

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.docent

Telefón 048/446 7326, 7419E-mailivan.susa@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra translatologie

Referentka

Ing. Jana Fukasová

Ing. Jana Fukasováreferent pre marketing a PR

Telefón 048/446 7878E-mailjana.fukasova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Prodekan pre informatizáciu a rozvoj