Fakulta prírodných vied

Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.docent

Telefón 048/446 7310E-mailalfonz.gajdos@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV

Referentka

Bc. Silvia Malachovská

Bc. Silvia Malachovskáreferát pre evidenciu štúdia

Telefón 0484467405E-mailsilvia.malachovska@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Referát pre evidenciu štúdia