Referát rozvoja a štrukturálnych projektov

Referát rozvoja a štrukturálnych projektov

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Ing. Iveta Lomenčíkováfinančná manažérka

Telefón 048/446 1139   +421915933408E-mailiveta.lomencikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Mgr. Katarína Sedliakováasistentka pre oblasť štrukt.projektov

Telefón 048/446 1155   +421918831230E-mailkatarina.sedliakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu