Prorektor pre rozvoj a informatizáciu UMB

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre rozvoj a informatizáciu:

  • Oblasť zodpovednosti: ROZVOJ