Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D.prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Telefón 048/446 1166, 6616E-mailvladimir.uradnicek@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

Referát prorektora pre pedagogickú činnosť

Mgr. Katarína Babeľová

Mgr. Katarína Babeľováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121   +421918802085E-mailkatarina.babelova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Mgr. Monika Luptáková

Mgr. Monika Luptákováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1121E-mailmonika.luptakova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality
Ing. Mária Plavuchová

Ing. Mária Plavuchováreferentka prorektora pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 6130E-mailmaria.plavuchova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality:

Manažér vnútorného systému kvality

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

prof. Ing. Ján Závadský, PhD.manažér vnútorného systému kvality

Telefón 052/426 2321E-mailjan.zavadsky@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality

 Referent kvality

Ing. Jana Janičková, PhD.

Ing. Jana Janičková, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 052/426 2328E-mailjana.janickova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Inštitút manažérskych systémov EF

 

Oblasť zodpovednosti: ŠTÚDIUM NA UMB