Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Odborná exkurzia v recyklačnej spoločnosti

  Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. 6.) sa žiaci druhého stupňa ZŠ Selce zúčastnili odbornej exkurzie na tému Recyklácia odpadov na prevádzke spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o..

  Ďakujeme spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. za možnosť navštíviť ich recyklačnú prevádzku, za prípravu exkurzie a zaujímavý odborný výklad.

  Žiaci navštívili všetky špecializované recyklačné haly, kde sa oboznámili a na vlastné oči videli proces recyklácie chladiacich zariadení, osvetľovacích zariadení, svetelných zdrojov a ostatného elektroodpadu.

  Spoločnosť vznikla so zámerom napĺňať poslanie vyplývajúce zo smernice 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady:

  • Ciele environmentálnej politiky spoločenstva sú hlavne zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia, chrániť zdravie ľudí a uvážlivo a racionálne využívať prírodné zdroje. Táto politika sa zakladá na princípe predbežnej opatrnosti, princípe prevencie, aby sa poškodeniu životného prostredia zabránilo hneď pri zdroji a princípe, že znečisťovateľ platí. (Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady)

  Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje jedny z najmodernejších recyklačných technológií na spracovanie chladiacich a mraziacich zariadení, osvetľovacích zariadení, svetelných zdrojov (žiarivky, výbojky) a ostatného elektroodpadu. Technologická úroveň liniek spĺňa tie najprísnejšie kritériá na spracovanie, ktoré určuje nielen legislatíva SR ale aj EÚ.

  Okrem samotného spracovania spoločnosť zabezpečuje zber, odvoz elektroodpadu z územia celej SR a nakladanie s ostatnými odpadmi vrátane opotrebovaných batérií, akumulátorov a plastov.