Pre verejnosť

Europe Direct centrum v Banskej Bystrici je prístupné pre širokú verenosť, či prostredníctvom osobnej návštevy centra na adrese Tajovského 51 alebo aj na podujatiach, ktoré organizujeme v spolupráci s mnohými partnermi. V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie o možnostiach dozvedieť sa o Európskej únii viac.