Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Svetový zdravotnícky summit

  Celosvetový samit o zdraví, ktorý sa konal v Ríme 21. mája 2021, zvolali predsedníčka Ursula von der Leyen a taliansky premiér Mario Draghi. Tento historicky prvý samit skupiny G20 venovaný zdraviu otvoril novú kapitolu celosvetovej zdravotnej politiky.

  Na tomto stretnutí sa svetoví lídri zaviazali v tzv. Rímskej deklarácii k multilateralizmu, celosvetovej spolupráci v oblasti zdravia a k zvýšeniu kapacít na výrobu očkovacích látok na celom svete, aby táto pandémia bola poslednou pandémiou – s cieľom zabrániť ďalším obdobným krízam v otázke zdravia.

  Čo ukotvila Rímska deklarácia?

  Lídri sa uzniesli na celkovo 16 kľúčových bodoch, ktoré nastavujú smerovanie zdravotnej politiky do budúcna.

  1. Podporovať a zlepšovať existujúcu mnohostrannú zdravotnú architektúru pripravenosti, prevencie, detekcie a reakcie s primerane, udržateľne a predvídateľne financovaným a efektívnym WHO v jej centre.
  2. Pracovať na lepšej podpore a úplnej implementácii, monitorovaní a dodržiavaní medzinárodných zdravotných predpisov a na lepšej implementácii viacsektorového prístupu.
  3. Podporovať prístupy v rámci všetkých politík v oblasti zdravia v rámci celej spoločnosti so vzájomným posilňovaním národných a komunitných prvkov a presadzovanie zodpovednosti na najvyšších úrovniach verejnej správy na dosiahnutie lepšej pripravenosti, prevencie, odhaľovania a adekvátnej reakcie.
  4. Podporovať multilaterálny obchodný systém, berúc do úvahy ústrednú úlohu WTO a dôležitosť otvorených, odolných, diverzifikovaných, bezpečných, efektívnych a spoľahlivých globálnych dodávateľských reťazcov v celom hodnotovom reťazci v súvislosti so zdravotnými krízami.
  5. Umožniť nestranný, cenovo dostupný, včasný a globálny prístup k vysoko kvalitným, bezpečným a účinným nástrojom prevencie, detekcie a reakcie, podporovať inkluzívne a odolné zdravotné systémy; a rovnako tak podporovať silné systémy dodávania vakcín, dôveru v očkovanie a zdravotnú gramotnosť.
  6. Podporovať krajiny s nízkym a stredným príjmom pri budovaní odborných znalostí a rozvoji miestnych a regionálnych výrobných kapacít pri zlepšovaní výrobných, manipulačných a distribučných kapacít. Ďalej umožňovať zvýšené využívanie zdravotníckych technológií a digitálnu transformáciu zdravotníckych systémov.
  7. Uľahčovať zdieľanie údajov, budovanie kapacít, licenčné dohody a dobrovoľné prenosy technológií a know-how za vzájomne dohodnutých podmienok.
  8. Posilniť podporu existujúcich štruktúr pripravenosti a prevencie na spravodlivú imunizáciu proti chorobám, ktorým sa dá predísť očkovaním, a programov dohľadu a zdravia v rámci poskytovania integrovaných služieb a zabezpečením toho, aby nikto nezostal pozadu.
  9. Investovať do celosvetovej pracovnej sily v zdravotníctve, investovať do zdravia v komunitách a do zdravotných systémov, investovať do multilaterálnych mechanizmov vedených WHO na uľahčenie kapacít pomoci a reakcie.
  10. Investovať do primeraného financovania, školenia a personálneho zabezpečenia diagnostických verejných laboratórií a laboratórií pre zdravie zvierat a rýchlo a bezpečne zdieľať údaje a vzorky počas mimoriadnych udalostí.
  11. Investovať do ďalšieho vývoja a zlepšovania interoperabilných systémov včasného varovania, sledovania a spúšťacích systémov.
  12. Investovať predvídateľne, efektívne a primerane, v súlade s národnými kapacitami, do domácej, medzinárodnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií pre nástroje zdravotných systémov.
  13. Koordinovať farmaceutické a nefarmaceutické opatrenia a núdzové reakcie (vrátane online koordinácie krízových a operačných stredísk) v kontexte udržateľnej a spravodlivej obnovy.
  14. Zvýšiť účinnosť opatrení pripravenosti a reakcie podporou a presadzovaním zmysluplného a inkluzívneho dialógu s miestnymi komunitami, občianskou spoločnosťou, pracovníkmi v prvej línii, zraniteľnými skupinami, ženskými a inými organizáciami a všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami a bojom proti dezinformáciám.
  15. Riešiť potrebu zdokonalených, racionálnych, udržateľných a predvídateľných mechanizmov na financovanie dlhodobej pripravenosti na pandémiu, prevencie, detekcie a reakcie, ako aj nárastu kapacity, ktoré sú schopné rýchlo mobilizovať súkromné a verejné prostriedky a zdroje koordinovaným, transparentným a kolaboratívnym spôsobom.
  16. Usilovať sa o zabezpečenie účinnosti týchto mechanizmov financovania, a to aj využitím zmiešaného financovania, inovatívnych mechanizmov, verejných, súkromných zdrojov a fondov medzinárodných finančných inštitúcií.

  Dôležitým odkazom samitu je zabezpečiť prístup k bezpečným a cenovo dostupným vakcínam proti ochoreniu COVID-19 na celom svete, a najmä v krajinách s nízkym a stredným príjmom, čo je pre Európsku úniu prioritou.

  Zároveň, samit priniesol správu, že EÚ, jej inštitúcie a všetkých 27 členských štátov – takzvaný Tím Európa  sa podelí s krajinami s nízkym a stredným príjmom aspoň o 100 miliónov dávok. Pozitívom je, že takto stanovený cieľ bude pravdepodobne prekročený a Tím poskytne až okolo 200 miliónov dávok všetkým krajinám, ktoré o to prejavia záujem.

   Zdroj fotografie: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/p051187-677468.jpg