Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Konferencia o budúcnosti Európy

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú a vhodnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte. Ide o platformu pre vytváranie podujatí, či zdieľanie myšlienok a nápadov v mnohých otázkach týkajúcich sa vývoja Európy do budúcna.

Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jeden z prostriedkov pre naplnenie jedného z kľúčových cieľov Európskej komisie, konkrétne ide o Nový impulz pre európsku demokraciu. Práve vytvorením takejto platformy sa kladie bezprecedentný základ participácie občanov na formovaní budúcnosti Európy v takomto rozsahu.

Čo teda tvorí konferenciu?

 • Mnohojazyčná digitálna platforma – priestor pre výmenu myšlienok, názorov a nápadov
 • Decentralizované podujatia – podujatia organizované všade v Európe – online, kombinované či prezenčné
 • Panelové diskusie európskych občanov – priestor pre diskusie na rôzne témy a predkladanie návrhov
 • Plenárne zasadnutia Konferencie

Ako sa môžete zapojiť a prispieť tak k tomu, ako bude vyzerať Európa v budúcnosti? Vyberte si zo širokého okruhu tém v rámci digitálnej platformy a vyjadrite slobodne svoj názor, zdieľajte svoje myšlienky s ostatnými.

V rámci konferencie sa môžete zapojiť do diskusie v témach, ako napríklad:

 • Klimatická zmena a životné prostredie
 • Zdravie
 • Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť
 • EÚ vo svete
 • Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť
 • Digitálna transformácia
 • Európska demokracia
 • Migrácia
 • Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport
 • Ostatné nápady – súhrnná kategória

Všetky zdieľané názory a nápady budú počas trvania konferencie (do jari 2022) zhromažďované, analyzované, monitorované a zverejňované. Následne budú podkladom pre európske panelové diskusie občanov a plenárne zasadnutia.

Čo je dôležité? Mechanizmus spätnej väzby zabezpečí, aby sa názory vyjadrené na podujatiach konferencie premietli do konkrétnych odporúčaní pre budúce opatrenia EÚ. Konečný výsledok konferencie bude prezentovaný v správe spoločnému predsedníctvu. Všetky zapojené inštitúcie (Konferencia podlieha trom inštitúciám, zastúpeným predsedom Európskeho parlamentu, predsedom Rady a predsedníčkou Európskej komisie, ktorí budú tvoriť jej spoločné predsedníctvo), každá v rámci svojich právomocí a v súlade so zmluvami, čo najskôr preskúmajú, ako účinne nadviazať na závery tejto správy.

Zoznámte sa s Konferenciou o budúcnosti Európy na https://futureu.europa.eu/?locale=sk a neváhajte prispieť k lepšej Európe. Akú Európu si želáte Vy? Budúcnosť je vo Vašich rukách!

Plagát k podujatiu

Konferencia o budúcnosti Európy

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici