Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Ciele Európskej komisie pre rok 2021

Európska komisia, na čele s predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou sa ujala funkcie po tom, ako bola zvolená s programom na uskutočnenie najväčšej transformácie Európy vo viac ako jednej generácii. Komisia postupne začala s prípravou základov pre systémovú zmenu, ktorú Európa potrebuje o to viac, že hospodárstva krajín EÚ sú hlboko postihnuté globálnou zdravotnou krízou. Ako samotný pracovný program komisie pre rok 2021 uvádza, v jeho rámci je rozpracovaná „vízia budovania spravodlivejšej, zdravšej, zelenšej a digitálnejšej spoločnosti“.

 

V tejto súvislosti si Komisia koncom uplynulého roka (v novembri 2020) stanovila 6 hlavných cieľov, na ktorých napĺňaní kontinuálne pracuje, a to:

  1. Európska zelená dohoda (Green Deal)
  2. Európa pripravená na digitálny vek
  3. Hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí
  4. Silnejšia Európa vo svete
  5. Podpora európskeho spôsobu života
  6. Nový impulz pre európsku demokraciu

 

Mimo samotných kľúčových cieľov stanovených v programe sa Európska komisia zamýšľa nad tým, akým spôsobom splniť tieto ciele. Práve za týmto účelom Komisia vytvorila plán obnovy s názov NextGenerationEU , ktorý bol predložený aj s dlhodobým rozpočtom. Úlohou tohto plánu bude nie len odstrániť škody spôsobené pandémiou, ale zároveň odškodniť aj najviac postihnutých a vytvoriť priestor pre lepšiu budúcnosť. Dlhodobý rozpočet tohto plánu bude zameraný teda aj na zelenú transformáciu, digitalizáciu či investície a reformy v jednotlivých členských štátoch.

V tomto roku je mimoriadne dôležitá udalosť Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá odštartovala symbolicky 9. mája, na Deň Európy. Cieľom tejto Konferencie je v nadchádzajúcom roku zapojiť čo najviac občanov a spoločnými silami vytvoriť víziu „budúcej“ Európy pomocou dialógov a debát v rôznych sférach spoločnosti a na rôzne témy. Pri inauguračných prejavoch tejto Konferencie sa predsedníčka Ursula von der Leyenová, francúzsky prezident Emmanuel Macron a ďalší zhodli na tom, že vývoj Únie je v rukách občanov so silným dôrazom práve na mladú generáciu, ktorá bude najviac ovplyvnená vývojom Únie do budúcna. Problémy, s ktorými bojuje Európa dnes, je možné vyriešiť len s pomocou všetkých vtedy, keď budú mať možnosť vyjadriť svoj názor a tak bude možné čerpať zo skúseností a znalostí bežných občanov. Viac informácii ku Konferencii tu.

Európa ukázala, že dokáže konať rýchlo, keď potrebuje, že vie preukázať skutočnú solidaritu, keď musí a že je schopná kolektívne meniť veci, keď chce. Preto je potrebné zomknúť sa a pomôcť si navzájom pri budovaní lepšej Európy budúcnosti.

Kompletný pracovný program Komisie na rok 2021 je dostupný aj  v slovenskom jazyku tu.

.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici