Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


2021 – Európsky rok železníc

Vedeli ste, že rok 2021 je vyhlásený za Rok európskych železníc?

Táto iniciatíva Európskej komisie poukazuje na výhody vlakov ako udržateľného, inteligentného a bezpečného dopravného prostriedku. V priebehu roka 2021 sa bude aktívne propagovať tento spôsob dopravy medzi obyvateľmi aj podnikmi a tým sa prispeje k dosiahnutiu cieľa Európskej zelenej dohody - dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Prečo je rok 2021 Rokom železníc?

Rok 2021 je veľmi dôležitý pre železničnú politiku EÚ. Ide o prvý celý rok, kedy sa bude vykonávať štvrtý železničný balík (legislatívny balík), ktorého cieľom je vytvoriť plne integrovaný európsky železničný priestor, odstrániť zostávajúce inštitucionálne, právne a technické prekážky a podporiť hospodársky rast.

V súvislosti s Rokom železníc bola vytvorená iniciatíva Connecting Europe Express, jedinečné vlakové spojenie. Cesta vlakom cez viac než 70 miest v 26 krajinách Európspkej únie začne 2.9. v Lisabone a bude trvať do 7.októbra, kedy sa vlak zastaví v Paríži. Vlak bude prechádzať aj cez Bratislavu!

Pripojte sa k tejto iniciatíve aj Vy a cestujte "zelenšie"!

Viac k samotnému "Expresu", s podrobnou mapou zastávok si viete pozrieť na https://www.connectingeuropeexpress.eu/

Celkovo, Rok európskych železníc v zhrnutí, si prečítajte na https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/sk/ip_20_2528

Šťastnú cestu všetkým vlakovým nadšencom!


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici