Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Voľné pracovné miesta

Informovanie a Súhlas DO - záujemca o voľné pracovné miesto

Informovanie a Súhlas DO_databáza uchádzačov o zamestnanie (458 KB)

Informácia pre záujmecov o voľné pracovné miesto

Informácia pre záujemcov o voľné pracovné miesto (847 KB)

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Referentka pre styk s verejnosťou a propagáciu, sekretárka dekana a tajomníka fakulty