Univerzitný deň pracovných príležitostí – Zo školy na zimák

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a UMB Hockey Team v spolupráci s mestom Banská Bystrica organizuje podujatie Zo školy na zimák – edícia Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Hlavná myšlienka: Spojiť hlavné atribúty regiónu a mesta Banská Bystrica – vzdelanie, šport a kariéru.

Cieľ podujatia: Prepojiť kvalitný hokej a výber kvalitných spoločností prezentujúcich kvalitné pracovné príležitosti pre študentov a verejnosť. Pre firmy tak otvoriť priestor k talentovaným a kvalifikovaným uchádzačom, ktorí hľadajú prácu. Stretnutie uchádzačov o prácu a zamestnávateľov na jednom mieste prináša obom stranám možnosť prezentovať sa v netradičných priestoroch v uvoľnenej atmosfére.

Veľtrh je určený nielen študentom a absolventom UMB, ale aj širokej verejnosti.