Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzitný deň kariéry - Zrušené

Na základe mimoriadnych opatrení, ktoré prijala Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19, Vás informujeme, že veľtrh práce Univerzitný deň kariéry, ktorý sa mal konať 24. marca 2020, je zrušený. Náhradný termín bude určený podľa aktuálneho vývoja situácie.

 

Ďakujeme za pochopenie.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici