Univerzitný deň kariéry 2018

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizovalo v utorok 23. októbra 2018 veľtrh pracovných a kariérového poradenstva Univerzitný deň kariéry.

V priestoroch historickej budovy Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mali študenti univerzity príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi a kontakty na personalistov či nadviazať spoluprácu so spoločnosťami v oblasti stáží a pri písaní záverečných prác.

Práve takéto podujatie umožňuje sprostredkovať veľmi bezprostredný a úzky kontakt medzi konkrétnou firmou ako potenciálnym zamestnávateľom a študentom ako potenciálnym zamestnancom," uviedol prorektor pre rozvoj a informatizáciu doc. Ing. Marek Drímal, PhD., ktorý spolu s dekanom Ekonomickej fakulty UMB doc. Ing. Petrom Krištofíkom, Ph.D. slávnostne otvorili v poradí už deviaty ročník veľtrhu.

Zamestnávatelia sa prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov. Pozvanie na podujatie prijali spoločnosti regionálneho aj nadnárodného charakteru (CBA, Continental, CPL Jobs, Decathlon, Generali, Grafton, Henkel, Hofmann Personal, ING Business Shared Services, Jana Crmanová z OVB, KIA, Kronospan, Lenovo, Lionbridge, LPP, Nestlé, NN, Orange, PartnersGroup, Pelikan Travel, PwC, SHP Group, Siemens, T-Systems).

 

Univerzitný deň kariéry 2018

Možnosti zamestnania sa v inštitúciách EÚ predstavila študentka Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Kristína Ivanová, ktorá je EU Careers Ambassador pre UMB v Banskej Bystrici. Informácie o štipendiách a grantoch sprostredkovala študentom Antónia Jurečková zo SAIA. Svoje zastúpenie mali aj študenti z medzinárodnej, mladými ľuďmi vedenej, dobrovoľníckej organizácie AIESEC. Vo výstavnom stánku EURES bola k dispozícii kariérová poradkyňa, u ktorej mohli študenti bezplatne prekonzultovať svoj životopis a motivačný list. UMB im poskytuje možnosť využiť na jeho spracovanie aj portál www.kickresume.com.

Vypočuť si inšpiratívne a motivačné prednášky a workshopy bolo možné v rámci sprievodného programu podujatia v sekcii Career fair. Študentov najviac zaujala prednáška spoločnosti Grafton s názvom Ako sa pripraviť na pohovor a nepokaziť ho. Sériu prednášok zavŕšila absolventka univerzity Zuzana Kolcunová so svojím príspevkom Sieťový marketing ako príležitosť žiť svoj sen.

 

A ako hodnotili podujatie vystavovatelia?

Jedno z naj podujatí za posledné tri roky v tomto regióne."

Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť. Deň bol výborný a aj Vaši študenti."

Podujatie navštívilo veľa študentov a myslím, že im to pomohlo zorientovať sa vo svete práce."

 

Podujatia sa zúčastnilo takmer 350 študentov a absolventov univerzity, prevažne z Ekonomickej fakulty UMB.

 

Pre všetkých návštevníkom bola pripravená aj tombola so zaujímavými cenami.

 

Reportáž Stredoslovenskej televízie.

 

Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018Univerzitný deň kariéry 2018