Univerzitný deň kariéry 2016

Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Kariérne centrum UMB zorganizovali 7. ročník Univerzitného dňa kariéry 2016, veľtrhu pracovných príležitostí a kariérového poradenstva. Podujatie sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

V stredu 5. októbra sa zaplnila slávnostná aula historickej budovy na Ekonomickej fakulte UMB množstvom študentov všetkých fakúlt UMB.

Univerzitný deň kariéry otvorili prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektor pre rozvoj a informatizáciu Ing. Marek Drímal, PhD., prodekanka pre rozvoj EF UMB doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. Hlavná organizátorka za Kariérne centrum Jana Ševcová, moderátorka podujatia Zuzana Ševčíková spolu so svojím organizačným tímom (študenti a študentky z odboru andragogika a sociálna práca) podujatie organizačne pripravili.

Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo podporiť komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na bakalárskych a diplomových prácach.

UDK sa členilo na výstavnú sekciu a sekciu career fair. V sekcii carrer fair sa spoločnosti prezentovali motivujúcimi a inšpirujúcimi wokrshopmi. Na workshopoch vystúpili úspešní zamestnanci firiem a odborníci z praxe. Spoločnosť Grafton pripravila pre končiacich študentov kvalitnú prednášku na tému „Ako sa pripraviť na pracovný pohovor a nezbabrať to“. Najviac študentov zaujímala prednáška spoločnosti Information Planet „Štúdium a práca v zahraničí – zmeníme život aj Tebe!“.

Vo výstavnej sekcii sa firmy a organizácie prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov. K dispozícií bola aj kariérová poradkyňa, ktorá počas celého podujatia poskytovala poradenstvo. Súčasťou veľtrhu bola tombola, kde študenti súťažili o vecné ceny Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Referencie od vystavovateľa: „Tento rok spracovaný veľmi zaujímavý plagát a veľmi sa nám páčili stopy na schodoch, ktoré navigovali do priestorov, kde prebiehalo podujatie. Veľmi príjemná a dobre zorganizovaná akcia, radi prídeme aj na budúci rok. Celkovo hodnotím UDK veľmi pozitívne, je to obrovská príležitosť pre študentov.“

Referencia od študentov: „Je to príležitosť vidieť nové firmy, začať možnú kariéru. Ponúkajú tu aj konkrétne pracovné miesta.“

Študenti sa mohli na tohtoročnom podujatí stretnúť s predstaviteľmi nasledujúcich spoločností: Price Waterhouse Coopers, SwissRe, EY, Dell, KPMG, Henkel, Injoy agency, Information Planet, Adient Slovakia, IBM, Siemens, Decathlon, Deloitte, BDO, Kia Motors Slovakia, Lionbridge, Campleaders, Amazon, Grafton, TPA Horwath, Tesco stories, Neky – kariérové poradenstvo, CFA Institute, SAIA, Zadobe. Počas podujatia UDK sa podarilo nadviazať spoluprácu medzi spoločnosťami a jednotlivými fakultami.

Siedmeho ročníka Univerzitného dňa kariéry sa zúčastnilo 25 vystavovateľov.

Univerzitný deň kariéry 2016
Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016Univerzitný deň kariéry 2016