Univerzitný deň kariéry 2014

Univerzitný deň kariéry 2014 otvoril dvere do sveta práce študentom a absolventom UMB

Kariérne centrum UMB po piaty krát zorganizovalo Univerzitný deň kariéry, ktorý sa konal 7. októbra v čase od 9.30 h. do 15.30 h. v slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte UMB.

Podujatie ponúklo príležitosť študentom a absolventom UMB stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazať spolupráce so spoločnosťami v rámci stáži a záverečných prác. Firmy a organizácie sa prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostával z prezentácií a zaujímavých motivačných prednášok.

Tento rok sa mohli študenti stretnúť zástupcov spoločností Accenture, Amazon, Camp Leaders Slovakia, Dell, Deloitte, EY, IBM, KPMG, Henkel, PwC a Slovak Telekom. Predstavili sa projekty AZU, Eures, Motory a SAIA. Na evente vystúpil aj spíker Peter Sasín, spoluzakladateľ NLP akadémie a NLP tréner.

Novinkou bola konzultácia životopisov priamo na podujatí kariérovou poradkyňou Zuzanou Záhradníkovou, ktorá zároveň vystúpila v rámci programu a ukázala účastníkom ako identifikovať svoje silné stránky a využiť ich pre svoju budúcu kariéru.

Študenti sa mohli zapojiť aj do súťaže o „Naj CV" v troch kategóriách – Najkreatívnejšie CV, Najgrafika a formát CV a Naj CV po obsahovej stránke.