Univerzitný deň kariéry 2013

Univerzitný deň kariéry (UDK) už štvrtý rok pomohol študentom a čerstvým absolventom UMB zorientovať sa na trhu práce a získať aktuálne informácie o pracovných pozíciách, absolventských programoch, odborných stážach a súťažiach priamo od potenciálnych zamestnávateľov.

Štvrtý ročník Univerzitného dňa kariéry sa konal 15. októbra 2013 v Slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie organizovalo Kariérne centrum UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana Ekonomickej fakulty Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., ktorý ho súčasne otvoril.

Vo výstavných stánkoch mali návštevníci UDK príležitosť komunikovať s predstaviteľmi medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku – Dell, Delloitte, Ernst & Young, Henkel, IBM, KPMG, Lugera & Maklér, PricewaterhouseCoopers, VÚB banka a so zástupkyňou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica.

Prostredníctvom prezentácií zúčastnených spoločností v sekcii Career fair mali študenti možnosť získať nielen aktuálne informácie a pracovných ponukách, ale aj spoznať, aké vedomosti a zručnosti trh práce a jednotlivé pozície vyžadujú, z čoho pozostáva výberové konanie a ako funguje a vyzerá pracovný život v spoločenskej praxi. V tejto sekcii ďalej vystúpila zástupkyňa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Ing. Alžbeta Spišiaková, ktorá predstavila projekt EURES. Katarína Burdelová poskytla účastníkom informácie o rozvojovom projekte Študentskej rady vysokých škôl AZU „Aktivita zvyšuje úspech," do ktorého sa zapojila aj naša univerzita. Súčasťou sekcie bola aj motivačná prednáška Radoslava Hrušku „Ako som začal zamestnávať samého seba a začal som podnikať" z občianskeho združenia Zadobe. Sekciu napokon uzatvorila zástupkyňa Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Banská Bystrica, Ing. Mária Dvořáčková, ktorá informovala účastníkov o význame a úlohách SOPK v rozvoji podnikania.

Toto podujatie každoročne prináša možnosť pre študentov súťažiť a vyhrať praktické ceny.

Výrazný nárast záujmu študentov, ktorý sa prejavil v ich účasti na podujatí, signalizuje, že UDK vo svojej relatívne krátkej histórii nachádza odozvu na pôde našej univerzity. Ak ste sa nestihli zúčastniť, informácie o aktuálnych pracovných ponukách, internship a trainne programoch nájdete na webovej stránke Kariérneho centra UMB www.kc.umb.sk.

 

Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013
Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013Univerzitný deň kariéry 2013