Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)

Dňa 10. októbra 2012 sa konal jesenný ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie organizovalo Kariérne centrum UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana Ekonomickej fakulty Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.


Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať všetkým študentom a absolventom UMB informácie o aktuálnych pracovných pozíciách, absolventských programoch, odborných stážach a súťažiach priamo od potenciálnych zamestnávateľov.


Podujatie otvorila prodekanka pre medzinárodné vzťahy EF doc. Ing. Vanda Maráková, PhD. Následne prebiehal program UDK v dvoch sekciách: výstavná sekcia a sekcia Career fair. Vo výstavných stánkoch boli návštevníkom UDK k dispozícií zástupcovia medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku – Dell, Delloitte, Ernst & Young, Henkel, Lugera & Maklér, PricewaterhouseCoopers.


Sekcia Career fair pozostávala z prezentácií zúčastnených spoločností. V tejto sekcii vystúpila riaditeľka Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Marína Spirová, ktorá informovala účastníkov o význame a úlohách SOPK v rozvoji podnikania. Sekciu napokon uzatvoril BestGuest Michal Siklienka z komunity rozbiehačov a tvorcov.


Zúčastnené organizácie uverejňujú aktuálne pracovné ponuky, odborné stáže a súťaže pre študentov a absolventov našej univerzity prostredníctvom stránky Kariérneho centra UMB www.kc.umb.sk.

 

Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)
Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)Univerzitný deň kariéry 2012 (jeseň)