Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)

Dňa 3. apríla 2012 sa konal tretí ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie organizovalo Kariérne centrum UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana Ekonomickej fakulty Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.


Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať všetkým študentom a absolventom UMB informácie o aktuálnych pracovných ponukách, absolventských programoch, odborných stážach a súťažiach priamo od potenciálnych zamestnávateľov.


Podujatie otvoril prodekan pre rozvoj EF UMB Ing. Ladislav Klement, PhD. Následne prebiehal program UDK v dvoch sekciách: výstavná sekcia a sekcia Job fair. Vo výstavných stánkoch boli návštevníkom UDK k dispozícií zástupcovia medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku – Amazon, Delloitte, IBM, KPMG, Lidl, PricewaterhouseCoopers. Sekcia Job fair pozostávala z prezentácií zúčastnených spoločností.


Toto podujatie otvorilo nové reálne možnosti spolupráce Kariérneho centra UMB so zamestnávateľským sektorom. Na stránkach Kariérneho centra www.kc.umb.sk sú pre študentov uverejňované aktuálne pracovné ponuky, odborné stáže a súťaže.

 

Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)
Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)