Univerzitný deň kariéry 2012 (jar)

Dňa 3. apríla 2012 sa konal tretí ročník Univerzitného dňa kariéry (UDK) na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Podujatie organizovalo Kariérne centrum UMB pod záštitou rektorky Dr. h. c. prof. PhDr. Beaty Kosovej, CSc. a dekana Ekonomickej fakulty Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.


Cieľom Univerzitného dňa kariéry bolo sprostredkovať všetkým študentom a absolventom UMB informácie o aktuálnych pracovných ponukách, absolventských programoch, odborných stážach a súťažiach priamo od potenciálnych zamestnávateľov.


Podujatie otvoril prodekan pre rozvoj EF UMB Ing. Ladislav Klement, PhD. Následne prebiehal program UDK v dvoch sekciách: výstavná sekcia a sekcia Job fair. Vo výstavných stánkoch boli návštevníkom UDK k dispozícií zástupcovia medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku – Amazon, Delloitte, IBM, KPMG, Lidl, PricewaterhouseCoopers. Sekcia Job fair pozostávala z prezentácií zúčastnených spoločností.


Toto podujatie otvorilo nové reálne možnosti spolupráce Kariérneho centra UMB so zamestnávateľským sektorom. Na stránkach Kariérneho centra www.kc.umb.sk sú pre študentov uverejňované aktuálne pracovné ponuky, odborné stáže a súťaže.