Univerzitný deň kariéry

Kariérne centrum UMB pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje každoročne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný deň kariéry.

Cieľom Univerzitného dňa kariéry je podporovať komunikáciu a spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na záverečných prácach. Sprievodným programom veľtrhu sú workshopy a prednášky vystavovateľov.

Podujatie sa koná v priestoroch Slávnostnej auly Ekonomickej fakulty UMB.