10. ročník UDK - 24. marec 2020

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás srdečne pozýva na Univerzitný deň kariéry 2020 organizovaný Kariérnym centrom UMB pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.

 


Univerzitný deň kariéry sa uskutoční 24. marca 2020

v Slávnostnej aule historickej budovy (2. posch.)

na Ekonomickej fakulte UMB, Tajovského 10, Banská Bystrica

v čase od 9.00 h. do 14.00 h.


   

INFORMÁCIE PRE FIRMY

 

Aktuálna obsadenosť výstavnej plochy

Program podujatia - sekcia Career Fair


9.30 hod. – 10.00 hod.

prednáška/workshop vystavovateľa 


10.10 hod. – 10.40 hod. 

KIA - Naštartuj svoju budúcnosť 


10.50 hod. – 11.20 hod. 

workshop spoločnosti PwC


11.30 hod. – 12.00 hod. 
prednáška/workshop spoločnosti Pelikan

 

12.10 hod– 12.40 hod.

program v Slávnostnej aule EF UMB

 
12.50 hod. – 13.20 hod.

prednáška/workshop spoločnosti KONE


13.30 hod. – 14.00 hod.
prednáška/workshop vystavovateľa 

 

Záväzná prihláška na podujatie

 

Doplňujúce informácie pre spoločnosti:

 • prihlasovať sa na veľtrh je možné do 21. februára 2020 odoslaním vyplnenej prihlášky na email petra.zaludova@umb.sk
 • v prípade záujmu o väčší výstavný priestor je možné objednať si dva výstavné stánky.

 

 

Ponuka balíčkov pre spoločnosti

 

Balíček Štandard 

 • účasť spoločnosti na podujatí prostredníctvom výstavného stánku na chodbe pred Slávnostnou aulou EF UMB (výstavné stánky 18 až 24)

 

V cene balíčka je zahrnuté:

 • propagácia loga spoločnosti na všetkých materiáloch súvisiacich s podujatím (plagáty, pozvánky, newslettere, Facebook, webová stránka, atď.);
 • vyhradenie propagačného priestoru 200 cm x 100 cm vo výstavnej sekcii. K dispozícii je stôl ako alternatíva výstavného stánku, ale je možné priniesť si aj vlastné konštrukcie stánkov. Povolené sú roll-upy, bannery, pop-up steny a stojany;
 • zabezpečenie občerstvenia pre zástupcov spoločnosti;
 • parkovanie na parkovisku pre zamestnancov, ktoré je chránené kamerovým systémom.

 

Cena:

 • 200 € s DPH (prihlásenie do 5. februára 2020)
 • 250 € s DPH (prihlásenie po 5. februári 2020)

Bonus: 10 % zľava na inzerciu pracovných ponúk prostredníctvom AIS-u na 1 alebo 2 mesiace

 


  

Balíček Exclusive 1

 • účasť spoločnosti na podujatí prostredníctvom výstavného stánku v Slávnostnej aule EF UMB (výstavné stánky 1 až 13)
 • možnosť zrealizovať workshop počas podujatia v sekcii Career Fair (pre prvých 5 záujemcov/prihlásených spoločností)

 

V cene balíčka je zahrnuté:

 • propagácia loga spoločnosti na všetkých materiáloch súvisiacich s podujatím (plagáty, pozvánky, newslettere, Facebook, webová stránka, atď.);
 • vyhradenie propagačného priestoru 200 cm x 200 cm vo výstavnej sekcii. K dispozícii je stôl ako alternatíva výstavného stánku, ale je možné priniesť si aj vlastné konštrukcie stánkov. Povolené sú roll-upy, bannery, pop-up steny a stojany;
 • umiestnenie loga spoločnosti s odkazom na webovú stránku spoločnosti vo vyhradenom priestore na webovej stránke Kariérneho centra UMB po dobu 12 mesiacov;
 • zabezpečenie občerstvenia pre zástupcov spoločnosti;
 • parkovanie na parkovisku pre zamestnancov, ktoré je chránené kamerovým systémom;
 • zverejnenie ponuky voľných pracovných miest v tlačenej podobe na vývesných tabuliach Kariérneho centra UMB na všetkých fakultách UMB, v elektronickej podobe na webovej stránke a FB Kariérneho centra UMB a na internej sociálnej sieti Bitrix24 po dobu 12 mesiacov.

 

Cena:

 • 350 € s DPH (prihlásenie do 5. februára 2020)
 • 400 € s DPH (prihlásenie po 5. februári 2020)

Bonus: 20 % zľava na inzerciu pracovných ponúk prostredníctvom AIS-u na 1 alebo 2 mesiace

 


  

Balíček Exclusive 2

 • účasť spoločnosti na podujatí prostredníctvom výstavného stánku na chodbe pred Slávnostnou aulou EF UMB (výstavné stánky 14 až 17)

 

V cene balíčka je zahrnuté:

 • propagácia loga spoločnosti na všetkých materiáloch súvisiacich s podujatím (plagáty, pozvánky, newslettere, Facebook, webová stránka, atď.);
 • vyhradenie propagačného priestoru 200 cm x 200 cm vo výstavnej sekcii. K dispozícii je stôl ako alternatíva výstavného stánku, ale je možné priniesť si aj vlastné konštrukcie stánkov. Povolené sú roll-upy, bannery, pop-up steny a stojany;
 • umiestnenie loga spoločnosti s odkazom na webovú stránku spoločnosti vo vyhradenom priestore na webovej stránke Kariérneho centra UMB po dobu 12 mesiacov;
 • zabezpečenie občerstvenia pre zástupcov spoločnosti;
 • parkovanie na parkovisku pre zamestnancov, ktoré je chránené kamerovým systémom;
 • zverejnenie ponuky voľných pracovných miest v tlačenej podobe na vývesných tabuliach Kariérneho centra UMB na všetkých fakultách UMB, v elektronickej podobe na webovej stránke a FB Kariérneho centra UMB a na internej sociálnej sieti Bitrix24 po dobu 12 mesiacov.

 

Cena:

 • 250 € s DPH (prihlásenie do 5. februára 2020)
 • 300 € s DPH (prihlásenie po 5. februári 2020)

Bonus: 20 % zľava na inzerciu pracovných ponúk prostredníctvom AIS-u na 1 alebo 2 mesiace

 


  

Balíček Hlavný partner

 • účasť spoločnosti na podujatí prostredníctvom výstavného stánku v Slávnostnej aule EF UMB (500 cm x 200 cm)
 • workshop počas podujatia v sekcii Career Fair

 

V cene balíčka je zahrnuté:

 • obsah balíčka Exclusive 1;
 • propagácia spoločnosti v tlačových správach;
 • umiestnenie loga spoločnosti v sekcii Hlavný partner podujatia vo všetkých tlačených materiáloch a materiáloch poskytnutých v elektronickej podobe;
 • umiestnenie reklamného bannera/roll-upu spoločnosti pri vstupoch;
 • opakovaný vstup moderátora s predstavením hlavného partnera podujatia;
 • možnosť umiestniť maskota spoločnosti do priestorov EF UMB počas podujatia;
 • umiestnenie loga spoločnosti ako partnera Kariérneho centra UMB na webovej stránke www.kc.umb.sk po dobu 12 mesiacov;
 • bezplatná inzercia prostredníctvom AIS-u po dobu 2 mesiacov (max 7 pracovných ponúk).

 

Cena:

 • 1000 € s DPH (prihlásenie do 5. februára 2020)
 • 1200 € s DPH (prihlásenie po 5. februári 2020)

 


  

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie