Pre spoločnosti

Kariérne centrum UMB spolupracuje so zamestnávateľskými spoločnosťami s národnou i medzinárodnou pôsobnosťou. Rôznorodé zameranie 6 fakúlt UMB ponúka možnosť využitia perspektívnych študentov a absolventov pre rôzne sféry trhu práce. Možno práve Vy nájdete prostredníctvom aktivít Kariérneho centra UMB nový potenciál pre Vašu spoločnosť.

Služby, ktoré ponúkame

  • prezentácia spoločnosti na veľtrhoch práce (Univerzitný deň kariéry, Univerzitný deň pracovných príležitostí),
  • inzercia brigád a pracovných ponúk v elektronickej podobe na webovej stránke Kariérneho centra UMB, na Facebooku Kariérneho centra UMB a prostredníctvom AIS-u a v tlačenej podobe na vývesných plochách Kariérneho centra UMB nachádzajúcich sa na jednotlivých fakultách UMB,
  • zverejnenie bannera na webovej stránke Kariérneho centra UMB,
  • organizovanie aktivít pre študentov a absolventov na mieru (workshopy, prednášky, prezentácie, semináre, atď.),
  • zabezpečenie kurzov šitých na mieru a teambuildingových aktivít.