Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  UMB

  Stánok č. 12 UMB stánok

   

  Kariérne centrum UMB

  Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je pracovisko s celouniverzitnou pôsobnosťou, ktoré funguje ako organizačná súčasť referátu celoživotného vzdelávania UMB. Vzniklo v roku 2008 v rámci projektu Zavedenie systému rozvoja kariérového poradenstva spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie. Je priamo riadené prorektorkou pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie UMB.

  V rámci aktivít Kariérneho centra UMB je možné využiť služby kariérového poradenstva (individuálne a skupinové), zúčastniť sa workshopov a tréningov zameraných na riadenie kariéry alebo si vyskúšať priebeh assessment centra. Jedným z cieľov centra je aj sprostredkovanie kontaktu medzi študentmi a potenciálnymi zamestnávateľmi formou veľtrhov práce, odborných prednášok, workshopov a exkurzií. Kariérne centrum UMB na svojich stránkach a sociálnych sieťach pravidelne informuje o aktuálnych pracovných pozíciách, ponukách stáží a praxí. Pre verejnosť vytvára priestor pre ďalšie vzdelávanie prostredníctvom širokej ponuky kurzov záujmového vzdelávania, teambuildingov a kurzov šitých na mieru.

  Počas celého podujatia UKD budú v stánku k dispozícií akreditované kariérové poradkyne KC UMB, pri ktorých si môžete konzultovať svoj životopis, motivačný list. 

  UMB

   

  Referát medzinárodnej spolupráce (Erasmus+)

  Referát medzinárodnej spolupráce koordinuje aktivity UMB v oblasti medzinárodnej spolupráce. Zabezpečuje úlohy súvisiace s organizáciou a rozvojom medzinárodných vzťahov a vytvára podmienky pre profesionalizáciu internacionalizácie na UMB. Podporuje medzinárodnú dimenziu vo všetkých oblastiach fungovania UMB.

  PROGRAM ERASMUS+
  Využite možnosť vycestovať za poznaním a skúsenosťami do zahraničia v rámci štúdia alebo odbornej praxe a posuňte sa o krok vpred vo vašom kariérnom rozvoji.

  Počas celého podujatia bude v stánku koordinátorka RMS, ktorá rada zodpovie na otázky týkajúce sa mobilít a odprezentuje možnosti zahraničných stáží.

   

  UMB

   

  Europa Direct

  Europe Direct je projektom Európskej komisie, ktorého cieľom je priblížiť Európsku úniu čo najbližšie k ľuďom. V rámci EÚ je vytvorená sieť lokálnych Informačných centier Europe Direct v každej členskej krajine EÚ.

  Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni v úradnom jazyku, kde EDIC pôsobí a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Informačné centrá Europe Direct poskytujú základné informácie o Európskej únii, poskytujú odpovede na konkrétne otázky občanov, resp. ich nasmerujú na konkrétne inštitúcie, ktoré im dajú relevantnú odpoveď, odborne im poradia na konkrétny dotaz.

  Centrum Europe Direct sa nevyjadruje ku konkrétnym politikám, alebo stanoviskám EÚ a jej úlohou nie je ani riešiť, či postupovať sťažnosti (môže vám však poradiť, na koho sa máte obrátiť).

  Úlohou informačných centier Europe Direct je aktívne pristupovať ku komunikácii s občanmi, od organizovania podujatí, seminárov, cez vzájomné pôsobenie s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektami a médiami. Dôležitá je aktívna činnosť, príprava a realizácia akcií , nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi. Dôraz je kladený na oslovenie mladej generácie, ktorá je perspektívou pre budovanie jednotnej Európskej únie.

  Europe Direct UMB Banská Bystrica je novovzniknuté centrum v sieti novej generácie ED centier na Slovensku. Prioritnou úlohou centra bude pôsobiť ako predĺžená ruka Európskej komisie v regióne s cieľom priblížiť problematiku Európskej únie smerom k občianskej, ale aj odbornej spoločnosti a jej skupinám – mladým, rodinám, staršiemu obyvateľstvu a pod. Prostredníctvom širokospektrálne zameraných aktivít bude pôsobiť nie len v meste Banská Bystrica ale aj v širokom okolí, v regióne.

  UMB